MOO ИСПЕРИХ

Териториален обхват: община Кубрат, община Завет и община Исперих

Адрес: 7400 Исперих, ул. Родопи № 1, ет. 3, помещение № 1

Стационарен телефон: 084/24 88 90

Eл. поща: isperih@naas.government.bg

Екип:
Антон Христов - главен експерт
Мобилен телефон: 0883 26 70 39