Времето за осеменяване на овцете е в зависимост от две групи фактори – технологични и икономически.Технологическите фактори се определят от няколко условия, а именно: теренни, климатични, налични помещения, осигуреност с фуражи и пасища, доене на овцете, начин на отглеждане на агнетата и др.

 В равнинните райони, където климатичните и фуражни условия са по-благоприятни се отглеждат предимно културни породи.Млечните породи, поради високата млечност и продължителен лактационен период се размърлят в края на месец август и основно през септември.Агненето при по-късно заплодените е през януари и февруари.При Старозагорската порода късното агнене намалява продължителността на лактационния период, а от там и на количеството надоено мляко.Необходимо е при тези породи да се използват всички възможни методи за стимулиране на една по-ранна размърляност и особено на синхронизация на еструса и скъсяване на сроковете на агнене на овцете-майки.

 Икономическите фактори се определят от търсенето и предлагането на агнешко и шилешко месо на пазара.Най-голямо е търсенето на агнешко месо в края на пролетта , в този смисъл по-късното агнене на овцете/ с оглед Великденските празници/, както и много ранното/за Коледа – в някои страни/ при наличието на подходящи пазари за реализация на т.нар. “млечни агнета”, може да бъде икономически ефективно.

 Независимо какъв срок за осеменяване на овцете-майки ще бъде избран,трябва да се извърши необходимата подготовка на животните/ овце-майки и кочове/ за случната кампания.

  • Подготовка на овцете-майки – започва един месец преди случната кампания и включва следните по-важни мероприятия: преглед на стадата и брак на негодните овце, подхранване на овцете с подходящи фуражи, синхронизация на еструса.
  • Прегледа на стадата и изключване от разплод на негодните овце-майки се извършва още първите дни от подготвителния период.Ако до този момент не са извършени масовите профилактични мероприятия /ваксинации, обезпаразитяване, вземане на кръв, къпане/, това трябва да стане незабавно, за да се избегне стресирането на майките по-нататък.
  • Подхранването на овцете-майки обхваща периода от 4 седмици преди започването и 2 седмици след откриването на случната кампания.Количеството на концентрирания фураж се дозира по седмици, като през първата се започва с 0,1-0,15 кг и се увеличава постепенно, като максималното количество достига 0,4-0,5кг.През останалите 2 седмици след започване на случната кампания, концентрирания фураж се намалява на 0,3 кг и втората на 0,15 кг, след което се изключва напълно. При невъзможност да се осигури качествен концентрат с високо съдържание на мастноразтворими витамини, овцете се подхранват със същото количество покълнал ечемик.За подготовката на овцете се запазват найдобрите пасища или при липса на такива се извършва подхранване със зелени фуражи.
  • Синхронизацията на еструса се извършва чрез използването на нехормонални и хормонални методи. Нехормоналните методи, съчетани с добро хранене на овцете са с висока ефективност/50-60% размърляност/,като най-популярни методи са безсолево-солева диета, използване на витаминни добавки/ тривитаминол, покълнал ечемик/ и пускане на коч в стадото.Безсолево-солевата диетасе прилага за около 2 седмици преди започване на случната кампания.През първата от тях, овцете се лишават от сол, а през втората се дава сол в завишени дози – 15-20 g на овца. Витаминните добавки се предоставят на овцете чрез храната, водата или инжективно.Ефект от използването на коч-стимулатор може да има само, когато кочовете се отглеждат отделно от майките и се държат в стадото до 18 ден от започването на случната кампания.Хормоналната подготовка на овцете-майки включва използването на хормонални препарати, които стимулират функцията на яйчниците/прогестерон, мегастролацетат, диамол, еструмат и др./
  • Подготовка на кочовете – започва 60 дни преди откриването на случната кампания и включва следните по-важни мероприятия: преглед на кочовете и брак на негодните, вземане на кръвни проби, подхранване за достигане на разплодна кондиция, разработване на кочовете.
  • Прегледът на кочовете се извършва по време на бонитировката, когато се изключват негодните за разплод и се определят кочовете-пепиниери и пробници.На тази база се разработва случния план.
  • Кръвните проби се вземат в началото на подготвителния план и задължително се изследват за бруцелоза и заразен епидидимит.Копитата се подрязват по време на стрижбата и се извършва двукратно противопаразитно къпане/ 3 седмици преди началото на случната кампания/.
  • Храненето на кочовете през подготвителния период е особено важно да бъде правилно и пълноценно – половината от хранителната стойност на дажбата да бъде от концентриран фураж/ овес, просо, ечемик, слънчогледов шрот, пшеничени трици/ ,благоприятно се отразява включването на моркови, 1-2 яйца, повехнала люцерна и зелена трева.
  • Отглеждането на кочовете да бъде в проветриви и сенчести помещения
  • Разработването на кочовете трябва да започне 30 дни преди началото на случната кампания, като за този период се получават 10-15 еякулата от всеки разплодник и се правят необходимите изследвания на спермата/ обем,подвижност на сперматозоидите, микробиология и др/.

Kалендарът е предоставен от офиса на НССЗ в гр. Стара Загора