Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Календар на овцевъда

Подготовка на овцете-майки, подготовка на кочовете

Календар на пчеларя

Фенологичен календар, състояние на пчелните семейства и работа на пчеларя

Календар на земеделеца

Растениевъдство и животновъдство

Календар на земеделеца

Зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство и полевъдство

Календар на земеделския стопанин

Зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство и полевъдство

Календар на земеделския стопанин – растениевъд

Мероприятия в зеленчуковата градина, мероприятия при есенниците и трайни насаждения