ДФ „Земеделие“ информира, че до 17 март 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

Финансова подкрепа  за 2023 г. 8 000 000 лв. е държавната помощ
Цел - максимално ограничаване загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения: семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза.

ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) припомня, че помощта се предоставя на два етапа: първи  - през пролетта, като обхваща периода от преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. При него стопаните получават до 324 лв. на хектар с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите.
Втори - предоставените средства покриват част от разходите на овощарите и градинарите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента. Те се прилагат в периода на масов листопад и гниене на листата. Размерът на помощта за този етап ще се определи след пренотифициране на държавната помощ за периода след 30.06.2023 г. и след получаване на окончателния номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия. Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл. 91, ал.1 от Закона за защита на растенията и са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита, на основание чл.6, ал.1 от Закона за защита на растенията.

Важно!  ще се подпомагат направени разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на писмено заявление до Държавен фонд „Земеделие“, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.

Прием на заявления за кандидатстване по схемата - в областните дирекции на ДФЗ. Стопаните трябва да отчетат направените разходи и да представят документи за закупените и приложени продукти за растителна защита до 19 май 2023 г. 
Срок за изплащане на средствата: до 30 юни 2023 г. 

Повече информация може да прочетете в Указания за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период“ са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.

 

Цялата новина на ДФ „Земеделие“ може да прочетете тук.