Покана                                      /дата на публикуване 26.03.2018 г./
Техническа спецификация          /дата на публикуване 26.03.2018 г./
Декларация                               /дата на публикуване 26.03.2018 г./
Договор                                    /дата на публикуване 26.03.2018 г./  

Протокол      /дата на публикуване 08.05.2018 г./
Доклад          /дата на публикуване 08.05.2018 г./
Решение        /дата на публикуване 08.05.2018 г./

Договор    /дата на публикуване 18.05.2018 г./

Обявление за възложена поръчка   850044      /дата на публикуване 07.06.2018 г./

Обявление за приключил договор    962938    /дата на публикуване 04.03.2020 г./