Тема: „Особености и нови моменти в борбата с вароатозата"

Дата:  15 юни 2024 г. (събота)

Начален час: 11:00 ч.

Краен час: 15:15 ч.

Място на провежданес. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик – в пчелина на земеделски стопанин Стоян Кузев

Сборен пункт:  на площада пред кметството в село Црънча, общ. Пазарджик

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието - Териториален областен офис - Пазарджик, Институт по животновъдни науки (ИЖН) - Костинброд към Селскостопанска академия и Пчеларско дружество „Пчела - Каркария“ - село Црънча

По време на срещата участниците ще се запознаят с класическите методи за борба с Вароатозата, прилагани от пчеларите до момента, техните предимства и недостатъци.  Ще получат информация за някои нови открития и иновативни решения за борба с причинителя на болестта  - Varroa  destruktor.

   На семинара ще бъде представено изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР. Участниците ще бъдат запознати с възможностите и изискванията за подпомагане по интервенции, подходящи за стопанства с пчелни семейства, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони СПРЗСР 2023 - 2027 г.

За допълнителна информация: г-жа Светла Сиракова (координатор на ТОО - Пазарджик) на тел.: 0876 212 271 и електронна поща: pazardjik.m@naas.government.bg .

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!