През месец март Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Мобилни общински офиси ще продължи информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.

По този начин земеделските стопани от по-отдалечение населени места, които не са имали мъзможност да присъстват на събитията проведени от МЗм и Териториалните областни офиси на НССЗ  ще се запознаят с условията за прилагането на Стратегическия план и инструментите по него. Информационните събития на тема „Възможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.“ ще се проведат в периода 14 - 29 март 2023 г. в 28 общини в  страната.

По време на тези срещи  експертите от НССЗ ще представят различните интервенции, които са разписани в Стратегическия план и ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите.

Информационната кампания се финансира по проект в изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021 г. „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Начален час: - 10:00 ч.

Краен час: 15:30 ч.

Регистрация за събитията: 9:30 ч.

График за провеждане на информационните срещи

Дата

Място и адрес на

провеждане на информационното събитие

 1.  

14.03.2023 г.

гр. Лом, ул. „Георги Манафски“№ 19, сградата на общински пазар, зала ет. 2

 1.  

14.03.2023 г.

гр. Карлово, ул. “Петко Събев“ № 1, сградата на Общината

 1.  

14.03.2023 г.

гр. Котел, площад „Възраждане“ №4, зала на Читалище „Съгласие – Напредък 1870“

 1.  

14.03.2023 г.

гр. Провадия, Ламбова къща, ул. „Свети Кирил и Методи“ № 77

 1.  

15.03.2023 г.

гр. Мизия, „Петко Банков“ 4А, зала на Читалище "Просвета -1915"

 1.  

15.03.2023 г.

гр. Главиница, улица „Витоша“ № 43, зала НЧ „Христо Ботев – 1940“

 1.  

15.03.2023 г.

гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“, № 24, сградата на общината

 1.  

15.03.2023 г.

гр. Девин, ул. „Цветан Зангов“ № 14, хотел Орфей, зала „България“

 1.  

16.03.2023 г.

гр. Гулянци, ул. „Свобода“ № 4, -1-ви етаж

 1.  

16.03.2023 г.

гр. Две Могили, бул. "България" № 84, сградата на общината

 1.  

16.03.2023 г.

гр. Любимец, ул. „Републиканска“ № 2, сградата на общината

 1.  

16.03.2023 г.

гр. Раднево, ул."Митьо Станев" № 1, сградата на общината

 1.  

21.03.2023 г.

гр. Ружинци, ул. „Георги Димитров“ № 15, залата на НЧ „Христо Ботев – 1948“

 1.  

21.03.2023 г.

гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, сградата на общината, зала 1

 1.  

21.03.2023 г.

гр. Попово, пл. „Александър Стамболийски“ № 1, Дом на културата „Димо Коларов“

 1.  

21.03.2023 г.

гр. Пирдоп, пл. „Тодор Лайков“ № 1 (вход от Библиотеката)

 1.  

21.03.2023 г.

гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 38, сградата на стария общински съвет

 1.  

22.03.2023 г.

гр. Троян, пл. „Възраждане”, НЧ“Наука-1870 г.“- Зала „Форум“

 1.  

22.03.2023 г.

гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2, Административна сграда на Община Исперих, партерен етаж

 1.  

22.03.2023 г.

гр. Дупница, пл. „Свобода“ № 1, заседателна зала, партерен етаж

 1.  

22.03.2023 г.

гр. Крумовград, ул. „Трети март“ № 3, сградата на Социално подпомагане, зала на Общински съвет

 1.  

23.03.2023 г.

гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26, зала на общината

 1.  

23.03.2023 г.

гр. Костенец, ул. „Д-р Петър Берон" № 2, зала на Читалище „Прогрес 1907“

 1.  

28.03.2023 г.

гр. Велики Преслав, ул. „ Борис Спиров“ 80, /сградата на общинска администрация/

 1.  

28.03.2023 г.

село Гърмен, ул. „Първа“ № 46, зала  на Читалище „Искра“ – 1924

 1.  

28.03.2023 г.

гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 35, зала на Общински съвет

 1.  

28.03.2023 г.

гр. Карнобат,  ул. Алекси Нейчев № 14, залата на музея

 1.  

29.03.2023 г.

Гр. Елхово, ул. „Родопи“ № 1, зала на Читалище „Развитие“