Тема: "Роботизирана система за доене на млечни крави"

Дата: 18.07.2022 г. (понеделник)

Място на провеждане: онлайн

Начален час: 14:00 ч.

Краен час: 15:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - гр. Добрич) и кравеферма “Рогови” - с. Котленци, обл. Добрич

По време на онлайн семинара с демонстрация: ще се запознаете с предимствата на метода за доене на крави с роботизирана система - технология, която става все по-разпространена в семейните ферми в България. Демонстрацията ще бъде представена, чрез предварително заснето видео във ферма „Рогови“, от което ще научите за роботизираната система за доена на животните. Системата облекчава труда на фермера и е съобразена с нуждите на животните, като се извършва трикратно или четирикратно издояване в денонощието. Цялата система е създадена така, че роботът да допринася за хуманното отношение към животните. Ще бъде предоставена информация за историята, развитието и настоящото състояние на стопанството.

По време на втората част на семинара, участниците ще бъдат информирани за очакваните прием и условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

  • Представяне на историята, развитието и настоящото състояние на кравеферма “Рогови”, а също и предимствата на метода на доене на крави с роботизирана система - заснета демонстрация (видео)
  • Очаквани условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/VbyXm2EhoBvn9Wa9A

Линк за достъп:  https://us06web.zoom.us/j/81438677213

ID за семинара: 814 3867 7213

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Маринела Георгиева (координатор, главен експерт в ТОО - Добрич на НССЗ), тел: 0885 848 182, имейл: dobrich.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!