Тема: "Производство и реализация на зеленчуци чрез директни доставки"

Дата: 21 юли 2023 г. (петък)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Място на провеждане: с. Казашко, общ. Варна, обл. Варна в Био градина "Туинс" 

За улеснение на участниците: Железопътен прелез на с. Казашко - 09:45 часа

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) – Варна и Био градина "Туинс" на замеделския стопанин Иван Парушев

По време на семинара участниците ще се запознаят с най-добрите земеделски практики при оглеждането на биологично сертифицирани зеленчуци, както и с конкретни практически насоки за реализацията им на пазара, свързани с директни доставки и къси вериги. Ще се обърне внимание на отношенията между участниците в описаните процеси.

По време на втората част на събитието присъстващите ще бъдат запознати с възможностите за подпомагане по интервенциите II.Д.1. „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ и II.Д.2. „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г.

  Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Демонстрация на производство на биологично сертифицирани  краставици и домати. Маркетингови и търговски способи за реализация на добитата продукция;
  • Възможности за подпомагане на земеделските стопани по интервенциите II.Д.1. „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ и II.Д.2. „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023 - 2027 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-н Юри Зарев (координатор на ТОО - гр. Варна на НССЗ), тел.: 0886 894 939, електронна поща: varna.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!