Тема: "Данъчно и социално осигуряване на земеделски стопани"

Дата: 22 август 2022 г. (понеделник)

Място на провеждане: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122, ет. 1 – Водната палата

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието Териториален областен офис /ТОО/ - Пловдив) и Аграрен университет - Пловдив

По време на семинара: участниците ще се запознаят с изискванията за регистрация и пререгистрация на земеделски стопани по Наредба № 3/1999 г., основните моменти при социалното осигуряване и данъчно облагане на доходите на земеделските стопани, изискванията при подаване на Годишна данъчна декларация от земеделските стопани.

Също така участниците ще получат информация за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

►  Изискванията за регистрация и пререгистрация на земеделски стопани по Наредба № 3/1999 г. Изискванията при подаване на Годишна данъчна декларация от земеделските стопани

►  Основни моменти при социалното осигуряване и данъчно облагане на доходите на земеделските стопани

► Очаквани условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

По време на семинара ще бъдат спазвани всички противоепидемични мерки приложими за такъв тип мероприятия.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: Ангел Търпов (експерт-координатор на ТОО - Пловдив на НССЗ), тел. за връзка: 0889 609 199, е-mail: plovdiv.m@naas.government.bg    

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!