Тема: „Растителна защита при биологично производство на плодове и зеленчуци“

Дата: 01 септември 2022 г. (четвъртък)

Място на провеждане: с. Слана бара, общ. Видин, обл. Видин - овощна градина на земеделския стопанин Веселина Богданова

Начален час: 09:00 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в зимеделието, Териториален областен офис /ТОО/ - гр. Видин и Шуменски университет - “Епископ Константин Преславски“

По време на семинара: Участниците ще се запознаят с нормативните документи, регламентиращи използването на препарати за растителна защита при биологично производство на плодове и зеленчуци, и с разрешените препарати и с начина им на приложение. Във втората част на семинара експерт от ТОО - гр. Видин ще представи информация за възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и конкретно за подпомагането на младите фермери по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационно-обучителен семинар с демонстрация са следните:

► Нормативни документи, регламентиращи използването на препарати за растителна защита при биологично производство на плодове и зеленчуци

► Разрешение препарати и начини на приложение за ефективна растителна защита

► Възможности за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

За допълнителна информация и въпроси г-н Емил Балкански (координатор на ТОО - Видин на НССЗ), тел.: 0888 818 076, електронна поща: vidin.m@naas.government.bg .

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!